Moet ik voorzorgsmaatregelen nemen bij het gebruik van ScentOils?

Het gebruiken van de ScentOils is veilig en vergt geen speciale kennis van apparatuur of iets dergelijks. Wel raden we het altijd aan om de verschillende voorzorgsmaatregelen bij het gebruik te handhaven. Op deze pagina staan we stil bij wat die maatregelen precies zijn, zodat jij en je omgeving veilig genieten van onze ScentOils.

Waar let ik op?

Neem de gebruiksaanwijzing van de ScentLamp en ScentOil nauwlettend in acht bij het gebruik van de producten. Let op: de ScentOil is licht ontvlambaar!

  • Plaats de fles met ScentOil nooit naast de ScentLamp tijdens het ontsteken van de lamp.

  • Plaats de fles met ScentOil nooit in de nabijheid van een warmtebron.

  • Plaats de ScentLamp niet in de buurt van licht ontvlambare materialen.

  • Sluit de fles met ScentOil na gebruik altijd goed om te voorkomen dat de alcohol in de olie verdampt.

Waarschuwing: de bovenkant van de ScentLamp wordt zeer heet tijdens het gebruik. Houd daarom, wanneer je de ScentLamp dooft, de lamp aan de onderkant vast.

Slik de ScentOil niet in. Raadpleeg in geval van inslikken onmiddellijk een arts en toon een verpakking of etiket.

Meer informatie

Meer informatie over onze producten vind je per product aangegeven in de webshop. Heb je nog vragen over bepaalde eigenschappen? Stel ze aan onze klantenservice of bezoek aan van de verschillende verkooppunten.